cos 135 Derece Neye Eşit? – Hesaplama ve Açıklama

“cos 135 neye eşit?” sorusu, trigonometri alanında sıklıkla karşılaşılan bir sorudur. Bu makalede, cosinus fonksiyonunun 135 derece açıya karşılık gelen değerini açıklayacağız. Detaylar için okumaya devam edin!”

cos 135 neye eşit? sorusu, trigonometri alanında merak edilen bir konudur. Trigonometri, açıların ve kenarların birbirleriyle ilişkisini inceleyen matematik dalıdır. cos, kosinüsün kısaltmasıdır ve bir açının komşu kenarının hipotenüse olan oranını ifade eder. 135 derece, bir tam turun üçte ikisine denk gelen bir açıdır. Bu açının kosinüs değerini bulmak için trigonometri fonksiyonlarından yararlanabiliriz. cos 135, -√2/2 olarak hesaplanır. Kosinüs değeri negatif olduğu için açının bulunduğu bölgede cosinüs negatif değer alır. Bu bilgi, trigonometri problemlerini çözerken önemli bir noktadır. Cos 135 neye eşit sorusu, trigonometri öğrenenlerin sık sık karşılaştığı bir sorudur ve bu konuda daha fazla bilgi edinmek isteyenler için önemli bir başvuru kaynağıdır.

cos 135 derece neyle eşittir?
cos 135 derece, -√2/2 değerine eşittir.
Trigonometri açısından, cos 135 derece negatif bir değerdir.
cos 135 derece, -1/√2 şeklinde de ifade edilebilir.
Bir üçgenin açılarından biri olan 135 derecelik cosinüs değeri negatiftir.
 • Cos 135 derece, trigonometride önemli bir değerdir.
 • Bu açının cosinüsü, -√2/2 şeklinde ifade edilir.
 • Cos 135 derece, bir üçgenin iç açılarının hesaplanmasında kullanılır.
 • Bu trigonometrik değer, matematiksel hesaplamalarda sıklıkla kullanılır.
 • Açının cosinüsü, -1/√2 olarak da yazılabilir.

Cos 135 neye eşit?

Cos 135 derece, trigonometri alanında kullanılan bir cosinüs fonksiyonudur. Cosinüs fonksiyonu, bir açının kenar oranını temsil eder. Cos 135 derece, -0.7071 olarak hesaplanır. Bu değer, trigonometrik bir hesaplama kullanılarak bulunur.

Cos 135 Radyan Derece
-0.7071 -45° -0.7071

Cos 135 hangi açının cosinüsüdür?

Cos 135 derece, 45 derece açının cosinüsüdür. İki açı arasındaki ilişkiyi ifade eden trigonometrik bir özelliği kullanarak, cos 135 dereceyi cos 45 derece olarak ifade edebiliriz.

 • Cos 135 derece, -0.7071 değerine sahiptir.
 • 135 derece, bir tam daireyi 360 derecelik bir dairede 3’te 1 oranında temsil eder.
 • Cos 135 derece, 45 derecenin negatif değeridir çünkü cos fonksiyonu 180 dereceden sonra negatif değerler alır.

Cos 135 nasıl hesaplanır?

Cos 135 dereceyi hesaplamak için trigonometri tablosu veya hesap makinesi kullanabilirsiniz. Cosinüs fonksiyonu, bir açının kenar oranını temsil eder. Cos 135 derece, -0.7071 olarak hesaplanır.

 1. İlk olarak, verilen açının derece cinsinden değerini bulun.
 2. Ardından, bu derece değerini radyan cinsine çevirin. Bunun için, derece değerini π/180 ile çarpın.
 3. Daha sonra, cosinüs fonksiyonunun tanımını kullanarak, hesaplamanız gereken açının cosinüs değerini bulun.
 4. Son olarak, bulduğunuz cosinüs değerini gerekli formatlarda sunun. Örneğin, ondalık olarak veya kesirli olarak ifade edebilirsiniz.
 5. İşlem tamamlandı!

Cos 135 hangi değere yakındır?

Cos 135 derece, -0.7071 olarak hesaplanır. Bu değer, -1 ile 1 arasında bir değere yakındır ve negatif bir değerdir.

Radyan Ölçüsü Derece Ölçüsü Yaklaşık Değer
3π/4 135° -√2/2

Cos 135 hangi çeyrekte bulunur?

Cos 135 derece, ikinci çeyrekte bulunur. Trigonometri çemberinde, ikinci çeyrek 90 ila 180 derece arasını temsil eder. Dolayısıyla, cos 135 derece ikinci çeyrekte yer alır.

Cos 135, 2. çeyrekte bulunur.

Cos 135 hangi açının sinüsüdür?

Cos 135 derece, 45 derece açının sinüsüdür. İki açı arasındaki trigonometrik ilişkiyi kullanarak, cos 135 dereceyi sin 45 derece olarak ifade edebiliriz.

Cos 135 derece, -√2/2 olan sinüs değerine sahip olan bir açının kosinüsüdür.

Cos 135 hangi açının tanjantıdır?

Cos 135 derece, 45 derece açının tanjantıdır. İki açı arasındaki trigonometrik ilişkiyi kullanarak, cos 135 dereceyi tan 45 derece olarak ifade edebiliriz.

Madde 1:

Cos 135 hangi açının tanjantıdır?

Tanjant, bir açının karşı kenarının bitişik kenara oranını temsil eder. Cos 135, 135 derece açının kosinüs değeridir. Kosinüs fonksiyonu, bir açının bitişik kenarını hipotenüse olan oranını temsil eder. 135 derece açının kosinüs değeri negatif bir değerdir. Tanjant, sinüsün kosinüse bölünmesiyle hesaplanır. Bu durumda, sin 135’i bulmamız gerekiyor. Sin 135, 1 / √2 veya -√2 / 2 olarak hesaplanır. Kos 135, -1 / √2 veya -√2 / 2 olarak hesaplanır. Bu nedenle, tan 135, sin 135’in kos 135’e bölünmesiyle hesaplanır ve sonuç -1 olarak bulunur.

Madde 2:

Cos 135 hangi açının tanjantıdır?

Tanjant, bir açının karşı kenarının bitişik kenara oranını temsil eder. Cos 135, 135 derece açının kosinüs değeridir. Kosinüs fonksiyonu, bir açının bitişik kenarını hipotenüse olan oranını temsil eder. 135 derece açının kosinüs değeri negatif bir değerdir. Tanjant, sinüsün kosinüse bölünmesiyle hesaplanır. Bu durumda, sin 135’i bulmamız gerekiyor. Sin 135, 1 / √2 veya -√2 / 2 olarak hesaplanır. Kos 135, -1 / √2 veya -√2 / 2 olarak hesaplanır. Bu nedenle, tan 135, sin 135’in kos 135’e bölünmesiyle hesaplanır ve sonuç -1 olarak bulunur.

Madde 3:

Cos 135 hangi açının tanjantıdır?

Tanjant, bir açının karşı kenarının bitişik kenara oranını temsil eder. Cos 135, 135 derece açının kosinüs değeridir. Kosinüs fonksiyonu, bir açının bitişik kenarını hipotenüse olan oranını temsil eder. 135 derece açının kosinüs değeri negatif bir değerdir. Tanjant, sinüsün kosinüse bölünmesiyle hesaplanır. Bu durumda, sin 135’i bulmamız gerekiyor. Sin 135, 1 / √2 veya -√2 / 2 olarak hesaplanır. Kos 135, -1 / √2 veya -√2 / 2 olarak hesaplanır. Bu nedenle, tan 135, sin 135’in kos 135’e bölünmesiyle hesaplanır ve sonuç -1 olarak bulunur.