Yüklem Nedir? Örneklerle Açıklıyoruz

Yüklem ne demektir? Örnekler vererek açıklayalım. Yüklem, bir cümlenin öznesiyle ilişkili olan fiil veya fiilimsi bir yapıdır. Örneğin, “Ali kitap okur” cümlesinde “kitap okur” yüklemi oluşturur. Başka bir örnek olarak, “Ayşe yemek pişiriyor” cümlesinde ise “yemek pişiriyor” yüklemidir. Yüklem, cümleye anlam katar ve cümlenin temel unsurlarından biridir.

Yüklem ne demektir örnekler veriniz? Yüklem, bir cümlede fiil veya fiilimsi olarak kullanılan kelime veya kelime grubudur. Türkçe dilbilgisinde yüklem, cümlenin temel öğelerinden biridir ve cümlenin anlamını belirler. Yüklem, eylemin ne yapıldığını veya ne olduğunu ifade eder. Örnekler vermek gerekirse, “Ali kitap okur” veya “Ayşe futbol oynar” gibi cümlelerde yüklem, okur ve oynar kelimeleridir. Yüklem, cümlenin öznesiyle uyumlu olmalı ve zaman, kişi, çekim ve kip gibi dilbilgisi kurallarına uymalıdır. Türkçe dilinde yüklem çeşitleri bulunur; fiil yüklemi, fiilimsi yüklemi, sıfat-fiil yüklemi gibi. Yüklem, cümlelerin anlamını netleştirir ve iletişimde önemli bir rol oynar.

Yüklem, bir cümlenin öznesiyle ilişkili olan fiil veya fiilimsi yapıdır.
Örnekler: Ali kitap okur. Ayşe yemek pişirir. Mehmet futbol oynar.
Yüklem, cümledeki temel anlamı ifade eder ve cümlenin çekimlenmesine tabidir.
Bir cümlede yüklem, zaman, kip, şahıs ve çoğul gibi özelliklere göre değişebilir.
Yüklem, cümledeki diğer unsurlarla uyumlu bir şekilde kullanılmalıdır.
 • Örnekler: Ali kitap okur. Ayşe yemek pişirir. Mehmet futbol oynar.
 • Yüklem, bir cümlenin olmazsa olmaz unsurlarından biridir ve cümlenin anlamını tamamlar.
 • Cümlede yüklem, fiil veya fiilimsi olabilir ve genellikle cümlenin sonunda yer alır.
 • Yüklem, eylemin ne yapıldığını veya durumun nasıl olduğunu belirtir.
 • Yüklem, cümlenin öznesiyle anlam ilişkisi kurar ve cümleye anlam kazandırır.

Yüklem nedir ve ne işe yarar?

Yüklem, bir cümlenin temel öğesidir ve cümledeki eylemi veya durumu ifade eder. Yani, cümledeki fiil veya isim tamlaması yüklem olarak kullanılabilir. Yüklem, cümlenin anlamını belirleyen önemli bir unsurdur ve cümlenin öznesiyle ilişkilidir. Yüklem olmadan bir cümle tamamlanmamış sayılır.

Yüklem Nedir? Yüklem Ne İşe Yarar?
Cümlede fiilin bulunduğu kısımdır. Yüklem, cümlenin anlamını tamamlar ve eylemin ne yapıldığını belirtir.
Özneyle birlikte cümlenin temel unsurlarından biridir. Yüklem, cümlenin öznesiyle ilişkilendirilerek eylemin hangi özneye ait olduğunu gösterir.
Yüklem, zaman, kip ve şahıs gibi dilbilgisi kategorilerine göre değişebilir. Yüklem, cümlenin anlamını zenginleştirerek olayın nasıl gerçekleştiğini veya gerçekleşeceğini ifade eder.

Yüklem türleri nelerdir?

Yüklem çeşitleri, cümlenin yapısal özelliklerine ve anlamına bağlı olarak değişebilir. En yaygın yüklem türleri şunlardır:

 • Eylem Yüklemi: Bir cümlede öznenin yaptığı veya yapmadığı eylemi ifade eder. Örneğin: koşmak, yemek, uyumak
 • Durum Yüklemi: Bir cümlede öznenin bulunduğu durumu veya halini ifade eder. Örneğin: mutlu, hasta, yorgun
 • Çatı Yüklemi: Bir cümlede öznenin eylemini başkasının gerçekleştirdiği veya başkasının etkisi altında gerçekleştiği durumu ifade eder. Örneğin: yaptırılmak, yapılmak, yazdırılmak
 • Fiziksel yüklem: Bir eylemin gerçekleştiği fiziksel hareketi ifade eder. Örneğin: koşmak, yürümek, atlamak.
 • Zihinsel yüklem: Bir düşünce veya fikri ifade eder. Örneğin: düşünmek, bilmek, hatırlamak.
 • Duygusal yüklem: Bir duyguyu veya hissi ifade eder. Örneğin: sevmek, korkmak, üzülmek.
 • Zaman yüklemi: Bir zamanda gerçekleşen eylemi ifade eder. Örneğin: geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman.

Yüklem örnekleri nelerdir?

Yüklem örnekleri, farklı yüklem türlerini göstermek için kullanılabilir. İşte bazı yüklem örnekleri:

 1. Yemek yapmak
 2. Kitap okumak
 3. Araba sürmek
 4. Çiçek sulamak
 5. Film izlemek
 • Fiziksel yüklem örneği: Ali parkta koşuyor.
 • Zihinsel yüklem örneği: Ayşe yeni bir dil öğreniyor.
 • Duygusal yüklem örneği: Mehmet sınav sonucunu görünce çok sevindi.
 • Zaman yüklemi örneği: Yarın arkadaşlarımızla sinemaya gideceğiz.

Yüklem nasıl bulunur?

Yüklem, cümledeki eylemi veya durumu ifade eden kelime veya kelime gruplarıdır. Yüklemi bulmak için cümleye “ne yapıyor?” veya “ne oluyor?” sorularını sorabilirsiniz. Cevap verdiğinizde genellikle yüklemi bulmuş olursunuz.

Yüklem Türleri Yüklem Nasıl Bulunur? Örnek Cümleler
Fiil Yüklemi Fiilin sorulmasıyla bulunur. Ali kitap okuyor.
İsim Yüklemi Yüklem, genellikle özne ve tamlama arasında bulunur. Ahmet, kırmızı bir araba sürüyor.
Sıfat Yüklemi Yüklem, genellikle özne ve sıfat arasında bulunur. O ev çok güzel görünüyor.

Yüklem ve özne arasındaki ilişki nedir?

Yüklem ve özne cümledeki iki temel öğedir ve birbirleriyle yakından ilişkilidir. Özne, cümlenin ne hakkında olduğunu belirtirken, yüklem ise öznenin ne yaptığını veya durumunu ifade eder. Yani, özne yüklemi tamamlar ve cümlenin anlamını oluşturur.

Yüklem ve özne arasındaki ilişki, cümlenin anlamını ve yapısını belirleyen temel dilbilgisi kurallarından biridir.

Yüklem nesnesi nedir?

Yüklem nesnesi, bir eylemin veya durumun etkilediği kişi veya nesneyi ifade eder. Yani, yüklemi tamamlayan ve eylemin doğrudan etkisinde olan öğedir. Örneğin, “Ali elmayı yedi.” cümlesinde “elmayı” yüklem nesnesidir çünkü elma Ali tarafından doğrudan etkilenmiştir.

Yüklem nesnesi, bir cümlede yüklem görevini üstlenen fiil veya fiilimsi anlamına gelir.

Yüklem çeşitleri nasıl belirlenir?

Yüklem çeşitleri, cümlenin yapısına ve anlamına bağlı olarak belirlenebilir. Yüklem türünü belirlemek için cümledeki eylemi veya durumu bulmanız gerekmektedir. Eğer cümlede bir fiil varsa, bu genellikle fiziksel yüklemi gösterir. Ancak, cümlede bir isim tamlaması varsa, bu durumda yüklem zihinsel veya duygusal olabilir. Zaman yüklemi ise cümlenin zaman ifadesine bağlı olarak belirlenebilir.

Yüklem çeşitleri nasıl belirlenir?

1. Fiilin anlamına ve kullanım amacına göre yüklem çeşitleri belirlenir.
2. Fiilin cümle içindeki rolüne göre yüklem çeşitleri belirlenir.
3. Fiilin zamanına ve çekimine göre yüklem çeşitleri belirlenir.